Nizhny Novgorod Regional Court

Nizhny Novgorod Regional Court photo -  Nizhny Novgorod
1600x1065 | 1615.62 Kb
06.01.2019  12:15

Nizhny Novgorod Regional Court - built in 18891896 by the project of architect V.N. Bryukhatov at the place of the dilapidated State Chamber. Nizhny Novgorod, Bolshaya Pokrovskaya St., 17.
code to blog:

Share:
photo near Nizhny Novgorod
  • Sculpture inviting to enter the tavern
  • Nizhny Novgorod branch of the State Bank
  • Nizhny Novgorod Regional Court
  • AB Michadinoy Caddy
  • Place of the first tram line in Russiaclassicism  Classicism architecture and sculptures on a photo.

 

Nizhny Novgorod — attractions, monuments and sculptures in the photo, Nizhny Novgorod Kremlin.

 


nizhegorodskiy_oblastnoy_sud
photo©_© 2005–2024      Please put link, if you use materials of current site.