House of A. D. Ulybyshev

House of A. D. Ulybyshev photo -  Nizhny Novgorod
1600x1065 | 1343.78 Kb
06.01.2019  11:58

House of A. D. Ulybyshev, Nizhny Novgorod, Bolshaya Pokrovskaya street, house 59. Architect N.I. Uzhumedsky-Gritsevich (1853 – 1854).


code to blog:

Share:
photo near Nizhny Novgorod
  • The former apartment building of G. D. Gogin
  • Postman with a bicycle
  • House of A. D. Ulybyshev
  • Fashion Woman
  • Fligel M. KatanskoyNizhny Novgorod — attractions, monuments and sculptures in the photo, Nizhny Novgorod Kremlin.

 


dom_a_d_ulibisheva
photo©_© 2005–2024      Please put link, if you use materials of current site.